Poprawa nazwy konta analitycznego

UWAGA! Zmiana nazwy analitycznego konta obowiązywać będzie w całej bazie

(nie ma możliwości zmiany nazwy konta tylko w obrębie jednej WM)

Zmianę nazwy konta analitycznego dokonuje się poprzez zakładkę: "Zasoby" -> menu: "Plan kont" -> "Edytuj konta"

Nazwy kont zmienia się na zasadzie nadpisania.

Przykład: Chcąc zmienić nazwę konta: 400-1-120 należy:

  • w polu "Konto nadrzędne" wybrać konto: 400-1,
  • w polu "Numer" wpisać nr edytowanego konta: 120,
  • w polu "Nazwa" wpisać poprawną nazwę konta,
  • w polu "Usuwanie" zostawiamy domyślnie wybrane przez system: "Pozostaw",
  • kliknąć [Dodaj], aby dodać pozycję,
  • w polu "Hasło (F12)" wpisać własne hasło, po czym kliknąć [Zatwierdź].

Po zaktualizowaniu nazwy konta system powinien zamknąć okno narzędzia.