Ustawienie konta syntetycznego jako bankowe

Aby dla istniejącego już konta ustawić Typ "Bankowe", należy:

  • Przejść do zakładki Zasoby->menu Plan kont->Konta syntetyczne.
  • Kliknąć w ikonę lupy przy żądanym koncie - to spowoduje edycję pozycji.
  • Wszystkie pola poza Typ pozostawić bez zmian.
  • W polu Typ wybrać Rachunek bankowy.
  • Kliknąć Dodaj aby pozycja dodała się do listy.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.