Widoczność kont

Za pomocą tej funkcji można ukryć wybrane konta w poszczególnych wspólnotach, ograniczy to ilość dostępnych kont podczas księgowania. Aby zmienić widoczność konta należy:

 • W zakładce Zasoby wybrać menu Plan konta > Widoczność kont.
 • Z pola Konto wymieramy konto dla którego chcemy zmienić jego widoczność.
 • W polu Widoczność wymieramy jedną z trzech dostępnych działań:
  • Ukryte - konto zostanie ukryte we wszystkich budynkach w systemie.
  • Indywidualne - konto będzie widoczne tylko w jednej wybranej wspólnocie w nast. polu.
  • Widoczne - po wybraniu tej opcji konto zostanie ukryte w wybranych wspólnotach w następnym polu.
 • Pola Zasób i Ukryte w zasobach - w zależności od ustawień, wybieramy w nich wspólnoty dla których ma zajść działanie.
 • Klikamy Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Uwagi:

 • Aby usunąć konto z ustawień widoczności (aby z powrotem było domyślne dla wszystkich budynków) trzeba w polu Widoczność wybrać Widoczne, w polu Ukryte w zasobach nie wybrać żadnej wspólnoty.
 • Jeżeli w danej nieruchomości konto ma już zaksięgowane obroty, to będzie widoczne pomimo ukrycia