Sprawozdania finansowe

Celem sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego należy:

 • pobrać i zainstalować aplikację Ministerstwa Finansów
 • w aplikacji utworzyć sprawozdanie
  • konieczne jest prawidłowe podanie NIPu - po nim system będzie odnajdywał nieruchomość której dotyczy sprawozdanie
  • w aplikacji trzeba potwierdzić, że jest się osobą fizyczną - nie będzie to mieć znaczenia dla działania sprawozdań
  • w aplikacji wypełniamy przymusowe pola bilansu i rachunku zysków i strat kwotami 0 - będzie to potem nadpisane przez Weles3
 • do działania konieczne jest przypisanie specyfikacji raportów dowolnych dla odpowiedniego bilansu i rachunku zysków i strat
 • przygotowany przez aplikację plik (zip lub xml) trzeba wrzucić w zakładce Sprawozdania finansowe w menu Funkcje/Podatki w zakładce Zasoby
 • po zatwierdzeniu zostanie pobrany plik sprawozdania będący kopią przesłanego pliku ze zmianami:
  • ustawionymi datami początkowymi i końcowymi
  • ustawioną datą sporządzenia
  • wypełnionymi bilansem i rachunkiem zysków i strat
 • pobierany plik jest sprawdzany pod względem zgodności z definicjami struktur dostarczanymi przez Ministerstwo Finansów - jeżeli wystąpi niezgodność, plik się nie pobierze i zostanie wyświetlony komunikat błędu.
 • pobrany plik można otworzyć w aplikacji aby podejrzeć jego zawartość