Import wyciągu zwykłego

  • Wyciągi zwykłe/elektroniczne importujemy poprzez: zakładka Zasoby -> menu Funkcje -> Importuj wyciąg elektroniczny
  • Identyfikacja, następuje tutaj poprzez bankowe KONTO ŹRÓDŁOWE, z którego jest przykładowa transakcja
  • Wymagana jest wcześniejsza konfiguracja głównych parametrów rachunku (zakładka [Rachunki bankowe])
  • Wymagane są też, przypisania rozpoznanych kont bankowych, do kont FK w systemie Weles, na których to mają nastąpić poszczególne księgowania. Każde konto przypisuje się tylko raz, a system pamięta jego ustawienia (zakładka [Edycja])
  • Po imporcie, jeśli nie będzie błędów i okno zamknie się samo, można odświeżyć i ponownie przejść w okno importu i na jej zakładkę [Podgląd], gdzie można podejrzeć zaimportowany plik i jego pozycje.
  • Plik eWB, powinien też być widoczny na zakładce Dekrety, danej WM do której był import.
  • Dekret eWB jest edytowalny