Sprawdzanie formatu płatności masowych.

  • Wyciągi masowe, wgrywamy z zakładki głównej Zasoby -> menu Funkcje -> Importuj płatności masowe
  • Aby sprawdzić poprawność formatu pliku do importu, należy go wczytać na ostatniej zakładce [Sprawdzenie formatu], znajdującej się w oknie importu. Podgląd, nie wymaga wpisywania hasła, a plik nie jest nigdzie księgowany.
  • Jeśli w nowym oknie podglądu nie będzie żadnego komunikatu/błędu, a pokazane zostaną rozpoznane transakcje (jak na poniższym filmiku instruktażowym), oznacza to, że format jest w porządku (sam plik, powinien zawsze zawierać TYLKO WPŁATY MASOWE)
  • Można zamknąć okno podglądu i przystąpić ew. do jego importu z zakładki [Dodawanie] w oknie importu.