Usuwanie zaimportowanych plików masowych eWB

Zaimportowane pliki masowe eWB, można usuwać z tego samego menu, z którego dokonuje się ich importów:

  • zakładka Zasoby -> menu Funkcje -> Importuj płatności masowe


W oknie importów, przechodzimy na zakładkę Podglądu, a z lewej strony listy zaimportowanych plików, odszukujemy i klikamy w ten do usunięcia. Obok, pojawi się podgląd jego pozycji oraz pole do wpisania hasła i zaakceptowanie usunięcia.