Dodanie konta przychodów na odsetki

Pierwszym krokiem przed naliczeniem odsetek jest dodanie konta przychów, na którym system będzie księgował je automatycznie. Aby to zrobić należy:

 • W zakładce Zasoby, z menu Plan kont wybrać Konta Syntetyczne.
 • W polu Numer podać numer konta syntetycznego, na przykład 720.
 • W polu Nazwa podać nazwę konta, na przykład: Odsetki naliczone od zaległości włascicieli.
 • W polu Analityka wpisać 1.
 • W polu Konto wybrać Wynikowe.
 • W polu Typ wybrać Odsetki właścicieli.
 • Kliknąć Dodaj.
 • Wpisać hasło i zatwierdzić.

Uwagi:

 • Konto musi mieć analitykę równą "11".
 • Konto musi mieć typ Odsetki właścicieli.
 • Konta analityczne system stworzy automatycznie podczas księgowania pierwszych odsetek.
 • Odsetki po stronie konta 201 są księgowane na tym samym podkoncie właściciela, na podstawie którego zostały naliczone.
 • Odsetki po stronie przychodów 7xx są księgowane z podziałem na podkonta rozrachunkowe i opcjonalnie na typ właściciela (opcja do ustawienia w menu Zasoby/Edytuj zasoby w zakładce Zasoby).
 • Konto dodajemy tylko raz. Jest ono wspólne dla wszystkich nieruchomości w systemie.