Kolejność przeksięgowań

Przed przystąpieniem do przeksięgowań trzeba określić kolejność pokrywania kont rozrachunkowych. Aby to zrobić należy:

  • W zakładce Dekrety wybrać menu Elementy > Kolejność przeksięgowań podkont.
  • W polu Podkonto wybieramy konto rozrachunkowe włascicieli.
  • W polu LP nadajemy mu cyfrę, która określa kolejność pokrywania podkonta podczas przeksięgowań. Im mniejszy numer tym większy priorytet uzyskuje podkonto.
  • Klikamy Dodaj.
  • Powtarzamy operację dla następnych podkont.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Przykład, gdy wpłata właściciela księgowana jest na MiE:

  • Podkonto: Media i eksploatacja LP = 1
  • Podkonto: Fundusz remontowy LP = 2

Przykład, gdy wpłata właściciela księgowana jest na FR:

  • Podkonto: Media i eksploatacja LP = 2
  • Podkonto: Fundusz remontowy LP = 1

Ustawianie kolejności przeksięgowań wykonujemy tylko raz.