Naliczenie i księgowanie odsetek

Aby naliczyć i zaksięgować odsetki należy:

  • W zakładce Dekrety z menu Dokumenty wybieramy Nalicz odsetki.
  • W nowo otwartym oknie, w zakładce Odsetki, można podejrzeć wysokość naliczonych odsetek przed księgowaniem.
  • W zakładce Księgowanie, w polu Minimalna wartość ustanawiamy minimalną kwotę księgowanych odsetek.
  • W polu Termin płatności określamy datę po której wpłaty właściciela mogą być kierowane na pokrycie odsetek.
  • Teraz aby zaksięgować odsetki wystarczy wpisać hasło i zatwierdzić.

Po zniknięciu okna, w zakładce dekrety, na koniec okresu powinien się pojawić fioletowy dokument ODS.

Uwagi:

  • Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności trzeba zamknąć miesiące FK za pożądany okres.
  • Dokumentów ODS nie można edytować (tych księgowanych przez system).
  • W zamkniętym okresie można edytować inne dokumenty, natomiast nie można w nich zmieniać pozycji dotyczących konta 201.
  • Nie można dodawać nowych dokumentów w zamkniętym okresie, przed zamknięciem miesięcy można dodać puste dokumenty na zapas.
  • Sprawdzając odsetki trzeba analizować kartotekę właściciela posortowaną wg Terminów płatności, nie wg dat księgowań.