Wyszukiwarka

Aby otworzyć Wyszukiwarkę należy wcisnąć klawisz tyldy " ~ " lub slash " / ".

  • Wyszukiwarkę można używać do wyszukiwania konkretnej frazy lub liczby.
  • Wyszukiwarkę można używać jako filtr do odnalezienia powtarzającego się ciągu znaków lub cyfr.
  • Wyszukiwarkę zamykamy klawiszem TAB.
  • Z menu Funkcje wybrać "Widok podglądu użytkownika".