Dane kontaktowe - podanie

Aby wprowadzić dane kontaktowe należy:

  • Przejść do "Zasoby" > "Funkcje" > "Dane kontaktowe".
  • W polu typ wybieramy rodzaj danych, które będziemy wprowadzać.
  • W polu wartość podajemy dane .
  • Dodajemy pozycję klikając [Dodaj].
  • Po poprawnym wprowadzeniu danych, zatwierdzamy zmiany hasłem i klikamy [Zatwierdź].