Dodanie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika systemu należy:

 • W zakładce Zasoby wybrać menu Funkcje > Administratorzy.
 • W nowo otwartym oknie, w polu Administrator wpisujemy nazwę użytkownika.
 • W polu Końcówka wpisujemy krótką frazę która doda się do loginu użytkownika.
 • W polu Hasło podajemy hasło tymczasowe dla użytkownika.
 • W polu Uprawnienia przypisujemy użytkownikowi dostęp do funkcji systemu.
 • Klikamy Dodaj.
 • Jeśli trzeba powtarzamy czynności dla następnych nowych użytkowników.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Uwagi:

 • Nazwa użytkownika może być dowolna, zazwyczaj podajemy imię i nazwisko, maksymalnie 20 znaków. Pole musi być unikalne.
 • W polu Końcówka wpisujemy inicjały użytkownika lub inną unikalną i krótką frazę. Doda się ona po kropce do nazwy bazy klienta, co razem stworzy login użytkownika. Maksymalnie 20 znaków.
  • Przykład: Jan Kowalski
  • Końcówka: jako
  • Login: <baza>.jako demo-3652.jako
 • System wymusi zmianę hasła tymczasowego podczas pierwszego logowania do systemu.
 • System wymusza zmianę hasła co 30 dni.