Kopia testowa bazy

Wykonanie kopii testowej bazy powoduje skopiowanie aktualnych, rzeczywistych danych z bazy produkcyjnej (głównej) do bazy testowej.

W przypadku wykonania kolejnej kopii bazy testowej - system nadpisuje wszystkie dane zawarte w bazie testowej nowszą (aktualną wersją) bazy.


Aby wykonać kopię testową bazy należy przejść do menu: "Pomoc" -> "Kopia testowa bazy"

Pomyślne wykonanie kopii oznaczone będzie komunikatem koloru zielonego (komunikat umiejscowiony na końcu paska menu).