Liczba lokali do abonamentu

Aby sprawdzić jaka jest aktualna liczba lokali wliczająca się do comiesięcznego abonamentu, należy:

  • Przejść do zakładki Zasoby->menu Pomoc->Lokale do abonamentu.
  • W Wierszu Otwarte pokazana jest suma lokali ze wszystkich aktywnych wspólnot.
  • Dostęp do funkcji wymaga posiadania odpowiednich uprawnień.