Nadawanie uprawnień użytkownika do nieruchomości

Aby nadać użytkownikowi uprawnienia do konkretnej nieruchomości należy:

 • W zakładce Zasoby, wybrać menu Funkcje > Uprawnienia.
 • W nowo otwartym oknie, w polu Administrator wybrać użytkownika, dla którego będziemy nadawać uprawnienia.
 • W polu Wspólnota wybrać nieruchomość, której zmiana uprawnień będzie dotyczyć.
 • W polu Dostęp ustawić czy nieruchomość będzie dla użytkownika dostępna (widoczna).
 • W polu Uprawnienia zaznaczyć uprawnienia, które chcemy nadać użytkownikowi.
 • Dodać pozycję klikając [Dodaj].
 • W polu Hasło F12 wpisać hasło i zatwierdzić klikając [Zatwierdź].

Uwagi:

 • Za pomocą narzędzia Użytkownicy można zarówno nadawać jak i odbierać uprawnienia.
 • Uprawnienia można nadawać wielu użytkownikom i do wielu nieruchomości jednocześnie.
 • Użytkowników/uprawnienia zaznaczamy i odznaczamy klawiszem spacji.
 • Do zaznaczenia wszystkich pozycji na liście służy klawisz [+], do odznaczenia [-].
 • Jeżeli użytkownik był zalogowany podczas nadawania mu uprawnień będzie musiał odświeżyć stan bazy klawiszami [CTRL]+[F5].