Poprawa danych adresowych WM

Aby poprawić dane adresowe WM należy:

  • W zakładce: "Zasoby" wybrać menu: "Zasoby" -> "Edytuj zasoby".
  • W nowo otwartym oknie, wybrać interesującą nas WM i kliknąć ikonę lupki po prawej stronie wiersza.
  • Dane WM powinny skopiować się do pól edycji na górze okna.
  • W polach edycji dokonać poprawek danych WM.
  • Kliknąć [Dodaj], wpisać własne hasło i kliknąć [Zatwierdź].

Po zaktualizowaniu danych WM system powinien zamknąć okno narzędzia.