Przejście i powrót z trybu testowego

Aby przełączyć się w tryb testowy bazy należy przejść do menu: "Pomoc" -> "Przełącz tryb testowy"

Po prawidłowym przełączeniu pojawi się główne okno programu Weles3 z komunikatem na czerwonym tle: WERSJA TESTOWA


Przełączenie z trybu testowego do trybu bazy produkcyjnej (głównej) odbywa się w sposób analogiczny.

(menu: "Pomoc" -> "Przełącz tryb testowy")


UWAGA!

Tryb testowy staje się dostępny po wykonaniu choć raz kopii testowej bazy (po tej czynności wykonywanie kolejnych kopii nie jest obligatoryjne).