Widok podglądu użytkownika

Aby sprawdzić podgląd użytkownika należy:

  • Przejść do zakładki Właściciele.
  • Wybrać jednego z właścicieli.
  • Z menu Funkcje wybrać "Widok podglądu użytkownika".