Zgody RODO

Aby potwierdzić posiadanie zgody RODO na powierzenie danych osobowych do przetwarzania w Weles3 należy:

  • wejść w menu "Funkcje/Ochrona danych osobowych" osobowych w zakładce "Zasoby"
  • wskazać nieruchomość, której zgoda dotyczy
  • zaznaczyć fakt posiadania 4 kompatybilnych zgód zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych RODO Weles3
  • kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy
  • [opcjonalnie] wprowadzić zgody dla innych nieruchomości
  • wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź
  • jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system

Po wyrażeniu zgody należy przesłać informację na weles@e-adm.pl abyśmy mogli kontynuować zakładanie danych.

Szczegóły na temat RODO dla Weles3 można znaleźć na stronie https://rodo.e-adm.pl.