Schemat wydruku

Aby utworzyć nowy schemat wydruku, należy:

  • Przejść do zakładki Zasoby Administracja->menu Funkcje->Wydruki.
  • W polu Schemat wybrać pozycję NOWY.
  • Podać numer schematu.
  • Podać nazwę schematu.
  • Dodać dowolnie wybrane wydruki.
  • Kliknąć "Zapisz schemat".