Wezwanie do zapłaty

Aby utworzyć wydruk Wezwanie do zapłaty, należy:

 • Przejść do okna wydruków np. zakładka Administracja->menu Funkcje.
 • Przejść do zakładki Osoby.
 • Wybrać żądanego właściciela.
 • Dodać wydruk Tekst (wraz z wpisaniem treści).
  • Na wydruku Tekst kliknąć w znak " i " aby zamieni się na " ? ".
 • Dodać wydruk Kartoteka konta (z żądanymi parametrami).
  • Na wydruku Kartoteka konta kliknąć w znak " i " aby zamieni się na " ? ".
 • Dodać wydruk Rozrachunki .
  • Na wydruku Rozrachunki w polu Drukuj wybrać Tylko zalegających indywidualnie.
 • Kliknąć "Podgląd do wydruku" aby otrzymać wydruk.