Wydruk zaliczki

Aby utworzyć wydruk zaksięgowanej zaliczki wraz z wykazem do zapłaty, tekstem oraz stanem rozrachunków, należy:

  • Przejść do okna wydruków np. zakładka Administracja->menu Funkcje.
  • Wybrać żądanego właściciela.
  • Wybrać naliczenie, któremu generujemy wydruk.
  • Dodać wydruk Dokument.
  • Dodać wydruk Tekst (wraz z wpisaniem treści).
  • Dodać wydruk Wykaz do zapłaty.
  • Dodać wydruk Rozrachunki.
  • Kliknąć "Podgląd do wydruku" aby otrzymać wydruk.