Wydruki odsetkowe

Przy sprawdzaniu i przedstawianiu właścicielom za co zostały naliczone odsetki, warto skorzystać z niżej opisanych wydruków, powiązanych z odsetkami. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > Menu Funkcje > Wydruki > Zakładka Osoby

W tej zakładce są trzy podstawowe wydruki:

 • Kartoteka konta
 • Odsetki
 • Raport odsetkowy

Kartoteka konta - Analizując odsetki zawsze sprawdzamy kartotekę konta posortowaną wg. terminów płatności. Wydruk domyślnymi ustawieniami będzie w porządku. Można też go ograniczyć do okresu za który są zaksięgowane odsetki stosując ustawienia:

 • Miesiąc początkowy > pierwszy miesiąc okresu za który zostały zaksięgowane odsetki.
 • Data końcowa > pierwszy dzień miesiąca po okresie za który zostały zaksięgowanie odsetki.
 • Pole Zakres > Termin płatności

Odsetki - Główny wydruk dotyczący odsetek. Przedstawia on dokładne wyliczenia odsetek z podziałem na zakresy dat w którym występowało zadłużenie na koncie rozrachunkowym. Występują w nim kolumny:

 • Od - Do - to daty wynikające z kartoteki konta wg terminów płatności, nie dat księgowań dokumentów.
 • Zaległość odsetkowa - to suma odsetek nie zapłaconych (nie pokrytych) z poprzedniego okresu.
 • Zaległość podstawowa - to zadłużenie właściciela nie uwzględniające naliczonych odsetek.
 • Stopa - to wartość rocznej stopy odsetkowej wykorzystywanej do obliczeń.
 • Dni - to ilość dni w których utrzymuje się zadłużenie właściciela.
 • Odsetki - to wyliczona wartość odsetek w danym zakresie dat.
 • Odsetki narastająco - to odsetki sumarycznie od początku okresu za który są naliczane.

Raport odsetkowy - Wydruk który prezentuje dane w rozbiciu na miesiące. W opcjach wydruku ustawiamy tylko miesiąc końcowy. Najważniejszą funkcją wydruku jest ukazanie właścicielowi w którym miesiącu jego odsetki zostały pokryte. Tabelka zawiera kolumny:

 • Wpłaty - suma uznań w danym miesiącu.
 • Naliczone obciążenia - suma obciążeń na koncie właściciela (bez odsetek).
 • Naliczone odsetki - suma zaksięgowanych odsetek których termin płatności upływa w danym miesiącu.
 • Zapłacone obciążenia - przedstawia kwotę która została przeznaczona na pokrycie obciążeń własciciela.
 • Zapłacone odsetki - przedstawia kwotę która została przeznaczona na pokrycie odsetek naliczonych właścicielowi.
 • Nadpłaty - to kwota która została z wpłat po pokryciu naliczonych obciążeń i odsetek.
 • Zaległości obciążeniowe - przedstawia pozostałą sumę obciążeń do zapłacenia.
 • Zaległości odsetkowe - przedstawia pozostałą sumę odsetek do zapłacenia.

PRZYKŁAD WYDRUKU