Dodanie konta do wysyłki envelo

Gdy otrzymamy dane dostępowe od Envelo, można wprowadzić je do systemu wg poniższej procedury. Czyli kolejno należy:

  • Przejść do narzędzia Wysyłka e-mail (zakładka Zasoby->menu Funkcje->Wysyłka e-mail).
  • Przejść do zakładki Konta pocztowe.
  • W polu Typ wybrać Envelo (Poczta Polska).
  • W polach Identyfikator, Prefix, Nazwa użytkownika i Hasło podać dane z Envelo
  • Kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.