Przypisanie konta Envelo do nieruchomości

Aby przypisać konto Envelo do żądanej nieruchomości, należy:

  • Przejść do narzędzia Wysyłka e-mail (zakładka Zasoby->menu Funkcje->Wysyłka e-mail).
  • Przejść do zakładki Przypisanie kont pocztowych.
  • W polu Zasób wybrać żądaną nieruchomość (w przypadku gdy każda z nich ma oddzielne podkonto).
  • W polu Konto Envelo wybrać Identyfikator (wcześniej ustalony w zakładce Konta pocztowe).
  • Podać Opóźnienie wysyłki - bufor czasowy kiedy możemy jeszcze wprowadzić zmiany w naszej wysyłce (nie rekomendujemy ustawiania zerowej wartości bo może to spowodować natychmiastową wysyłkę).
  • Kliknąć "Dodaj" aby pozycja dodała się do listy.
  • Wpisać swoje hasło logowania i kliknąć Zatwierdź.
  • Jeżeli okno się zamknie oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.