Wysyłka e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail zaczynamy zawsze od stworzenia dokumentu. Robimy to tak jak w przypadku zwyczajnych dokumentów:

 • W zakładce Administracja przechodzimy do Menu Funkcje > Wydruki.
 • W nowo otwartym oknie tworzymy dokument do rozesłania właścicielom.
 • Gdy dokument będzie już gotowy, przekierowujemy go do wysyłki: Menu funkcje > Wyślij do wysyłki e-mail.
 • Zamykamy okno wydruków.
 • Przechodzimy do zakładki Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
 • W nowo otwartym oknie, po lewej stronie klikamy na wysyłkę --NOWY--.
 • W środkowej części okna wyświetlą się parametry wydruku oraz lista właścicieli dla których został on stworzony.
 • W prawej części okna, w polu Brak ustawiamy E-Mail.
 • W polu Nazwa wysyłki wpisujemy nazwę wysyłki, będzie to jednocześnie tytuł maila.
 • W polu Podgląd wydruku można sprawdzić załącznik PDF.
 • W polu Treść maila uzupełniamy zawartość wiadomości.
 • W polu hasło wpisujemy swoje hasło do programu, klikamy na Zapisz, a następnie Roześlij.
 • W oknie powinien pojawić się napis: Wysyłka za X godzin YY minut , w tym momencie można już zamknąć okno.

Uwagi:

 • Wydruk do wysyłki tworzony jest w momencie faktycznej wysyłki a nie w momencie jej definiowania. Jeżeli w międzyczasie dokonamy zmian w systemie, które wpłyną na wydruk, to może on ulec zmianie.
 • W oknie Wysyłka e-mail można wstrzymać lub usunąć wysyłkę, uzupełniając hasło i i klikając na przyciski Wstrzymaj lub Usuń.
 • W oknie Wysyłka e-mail, po kliknięciu Zapisz można wysłać do siebie przykładowy mail, uzupełniając pole Adres e-mail i klikając Wyślij przykład.
 • Wysyłka zajdzie tylko dla właścicieli, którzy mają uzupełniony poprawnie adres e-mail w menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli > Pole Kontakty e-mail. Jeśli właściciel ma nie brać udziału w wysyłce, to jego adres należy usunąć z pola Kontakty e-mail i wpisać w pole Informacja.
 • Do wysyłki e-mail z programu Weles3 nie można podpiąć zewnętrznych załączników.