Wysyłka Envelo

Aby przygotować wysyłkę Envelo, należy wpierw utworzyć schemat wydruku, a następnie ustawić parametry wysyłki. Czyli kolejno"

  • Przejść do narzędzia Wydruki (zakładka Administracja->menu Funkcje->Wydruki).
  • Utworzyć dowolny schemat wydruku.
  • Z menu Funkcje wybrać Wyślij do wysyłki e-mail.
  • Zamknąć okno wydruków i przejść do narzędzia Wysyłka e-mail (zakładka Zasoby->menu Funkcje->Wysyłka e-mail).
  • W zakładce Wysyłka wybrać przygotowany przed chwilą schemat.
  • W polu Wysyłka wybrać Envelo.
  • W kolejnych polach wybrać żądane ustawienia.
  • Jeśli wszystko jest w porządku to podać hasło i kliknąć "Zapisz" oraz Roześlij.
  • UWAGA: Wydruk do wysyłki tworzony jest w momencie faktycznej wysyłki, a nie w momencie jej definiowania. Jeżeli w międzyczasie dokonamy zmian w systemie, które wpłyną na wydruk, to może on ulec zmianie.