Wysyłka SMS - wysyłka windykacyjna

Aby wysłać właścicielom SMS z informacją o saldzie lub wzywającego do zapłaty należy:

 • W zakładce Administracja, przejść do Menu funkcje > Wysyłka SMS.
 • W nowo otwartym oknie, w zakładce W przygotowaniu ustawiamy parametry wysyłki.
 • W polu Wysyłka ustawiamy:
  • Tylko do zalegających (zbiorczo) - do filtrowania będzie brane sumaryczne zadłużenie z podkont właściciela.
  • Tylko do zalegających (indywidualnie) - warunki filtrowania zostaną zastosowane osobno dla każdego podkonta właściciela.
 • W polu Zaległość na dzień ustawiamy datę salda właściciela, która zostanie poddane filtrowaniu.
 • W polu zakres dat ustawiamy czy saldo ma być brane wg Terminów płatności lub dacie księgowania pozycji.
 • W kolejnych polach ustawiamy filtry:
  • Min. zaległość (>) - wpisujemy kwotę minimalnej zaległości.
  • Maks. zaległość (<=) - wpisujemy kwotę maksymalnej zaległości.
  • Min. procent (>) - podajemy minimalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 200% to będzie to dwukrotność miesięcznego czynszu.
  • Maks. procent (<=) - podajemy maksymalną wartość procentową. Na przykład, jeśli podamy 400% to będzie to czterokrotność miesięcznego czynszu.
 • Klikamy Filtruj.
 • W lewej części okna, pojawią się właściciele dla których zostały spełnione wcześniej warunki filtrowania. Można tutaj jeszcze dokonać dokładniejszej selekcji - wybierając jednego, kilku lub wszystkich właścicieli.
 • W prawej części okna, w polu Nazwa wysyłki podajemy czego dotyczy wysyłka.
 • W polu Treść SMS wpisujemy tekst wezwania do zapłaty.
 • W polu Informacja o saldzie ustawiamy które parametry mają dodać się do treści SMS.
 • W polu Pula płatności określamy z którego pakietu SMS ma zostać potrącona ilość wysłanych wiadomości.
 • W polu Priorytet ustawiamy opóźnienie wysyłki.
 • Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wyżej wymienionych parametrów, wpisujemy hasło.
 • Następnie klikamy Wyślij - w nazwie przycisku zostanie podana ilość SMS do wysłania.

Po zatwierdzeniu system przeniesie nas do zakładki Wysyłka. Można w niej ostatecznie sprawdzić wysyłkę i ewentualnie ją zatrzymać.